Amstenraderveld Brunssum

Realisatie ca. 180 wooneenheden

Grouwels Daelmans heeft in een aantal jaren tijd deze bijzondere woonwijk 'Amstenraderveld' gerealiseerd en dit mag gezien worden, een ware aanwinst voor Brunssum.

Er is bij de realisering van de wijk veel aandacht besteed aan de inrichting en met name de groenvoorzieningen. Voor die tijd revolutionair te noemen. Het plan heeft als thema 'wonen in het groen' meegekregen. De woningen zijn namelijk in een overgangszone naar het bos gesitueerd. Om dit karakter te versterken is ca. 25% van de oppervlakte van de meeste bouwpercelen ingeplant als bos. Vandaar het thema van het plan 'Wonen in het bos'. Dit heeft geresulteerd in een zeer aantrekkelijke groene wijk.

Status: Gerealiseerd. Alle bouwkavels en woningen zijn reeds verkocht.